مشاورمدرسه
کاری از كارشناسي مشاوره ناحیه یک قزوین

 


رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی

عزت نفس بر فرایندهای شناختی، گرایش ها،نیازها،علاقه ها و آرمان های فرد اثر گذار و اثرپذیر است. پیشرفت تحصیلی نیز میتواند متاثر از میزان عزت نفس دانش آموز باشد.الیس پاپ و همکارانش دریافته اند که بین عزت نفس مثبت و نمره های بالا در مدرسه ها، رابطه ی مستقیمی وجود دارد.عزت نفس،یک جنبه ی مهم در کارکرد یا کنش کلی فرد بوده وبا زمینه های دیگری چون:سلامت روانی اجتماعی و عملکرد تحصیلی او در ارتباط است.افرادی که دارای عزت نفس پایین تری هستند،نسبت به آنانی که عزت نفس بالاتری دارند،بیشتر تحت تاثیر رابطه های قانع کننده قرار میگیرند و بیشتر به هم رنگی و هم نوایی در موقعیت های اجتماعی تن در می دهند.

عزت نفس ، از خصوصیات شخصیت هر فرد میباشد که برای ارزش یابی و قضاوتی به نسبت پایدار برای او نسبت به خود،دلالت دارد که از تولد تا بزرگسالی علاوه بر تاثیرپذیری کودک از روند رشد جسمانی،تحت تاثیرعامل های مختلفی از جمله:خانواده،نزدیکان،مدرسه،فعالیت های جسمانی،سلامت جسمانی،پیشرفت تحصیلی و.............. قرار میگیرد.

به نظر میرسد که رابطه ی بین پیشرفت تحصیلی وعزت نفس،یک رابطه ی دو طرفه باشد،یعنی از طرفی داشتن عزت نفس،موجب پیشرفت تحصیلی میگردد چرا که در باور داشتن خود و برداشت مثبت از خویشتن در یادگیری،انگیزه برای تحصیل و.......اثر گذاشته و موجب پیشرفت تحصیلی میشود و از طرفی دیگر،موفقیت های تحصیلی در رسیدن به اوج درکار آموزش،موجب افزایش عزت نفس می شود.

بسیاری از روانشناسان معتقدند که بین این دو متغیر(عزت نفس و پیشرفت تحصیلی) رابطه ی تنگاتنگی وجود دارد.به طوری که میتوان با افزایش یا کاهش در یکی از آن ها،متغیر دیگر را نیز دستخوش تغییر کرد.

به عقیده کوپر اسمیت کودکانی که عزت نفس بیش تری دارند،کسانی هستند که در آنان خلاقیت،استقلال واحساس ارزشمندی بیشتری وجود دارد و کمتر تحت تاثیر و نفوذ عامل های محیطی قرار میگیرند.

جامعه ای که افراد آن از عزت نفس بالا واحساس مسوؤلیت برخوردارباشند،در مقابل فشارهای روانی،تهدیدها و واقعیت ها،مقاوم و پایدار خواهند بود.

عزت نفس برای جوانان ونوجوانان،اهمیت اساسی دارد. این کیفیت های روانی که به تدریج شکل میگیرند،پایه ی بهداشت روانی،شایستگی ها،ارتباط سالم و سازگاری اجتماعی،پیشرفت تحصیلی و آرمان شغلی محسوب می شوند.

هم چنین اهمیت تاثیر پیشرفت تحصیلی در سلامت روانی دانش آموزان،به حدی است که برخی از متخصصان،آن را

دست کم تا نیمه ی دوم دورهی نوجوانی،معیار اساسی برای تشخیص عملکرد سالم دانسته اند.

                                                                                                                         

 

منبع :مجله شادکامی

واحد مشاوره فاطمیه

                                                                                                       
نويسنده : كارشناسي مشاوره ناحيه يك قزوين تاريخ :      


.:: This Template By : temkade.Com ::.


تمام حقوق اين وبلاگ و مطالب آن متعلق به مشاورمدرسه مي باشد.